El Festival

L’art és una bona ferramenta per al canvi social. És per això que el fem servir en aquest procés d’exploració de la problemàtica ambiental dels residus, a la que s’apropen companyies i artistes que pertanyen a diferents disciplines, sovint transcendint i esborrant les definicions artístiques convencionals. Amb tot, cal emfatitzar que aquest camí es recorre amb una clara intenció crítica, lúdica i participativa, on el joc i l’experimentació sensorial són els vertebradors de les accions a desenvolupar.

Les societats de consum continuen generant molts i molts residus, els quals han de ser gestionats correctament per a què tinguen el menor impacte ambiental possible. Aquesta gestió però consumeix molts recursos, tant econòmics com naturals, amb la qual cosa la millor recepta és la reducció. Aquí tenim, doncs, la primera “R” del reciclatge: REDUIR.

Un aspecte que evidencia les contradiccions de les societats industrialitzades, les quals ja foren examinades des d’una perspectiva ambiental allà pels anys 70 per un grup multi- disciplinar, el Club de Roma. D’entre les seues conclusions destaca una que n’és fonamental: Si els recursos naturals són finits, el creixement no pot aspirar a ser infinit. D’altra banda, és evident que necessitem consumir productes per tal de poder-nos desenvolupar, individualment i socialment. Aquesta necessitat genera el que anomenem residus. Es tracta d’allò que hom rebutja perquè té obligació de desprendre’ns o perquè ja no ho vol o ho considera inútil. En aquest punt és quan ens hem de preguntar si es pot reutilitzar o no aquest suposat rebuig. I en això apareix la segona regla: REUTILITZAR.

Si aquesta opció ja està esgotada, hem d’entrar en la fase de separació i recollida selectiva de materials per al seu transport a les plantes de triatge on es recuperen els diferents materials bàsics (cartó, vidre, plàstic, ferralla…). Ja tenim la tercera regla: RECUPERAR. Una acció que duu seguidament al reciclatge de materials per elaborar nous productes. La quarta “R”: RECICLAR.

Heus ací l’RRRR! Festival d’Art i Reciclatge. Una proposta pionera al País Valencià, que està dissenyada per a satisfer tot tipus de públics: espectadors interessats per la seua innovadora oferta escènica; i també un públic familiar i escolar, que és atret per un paquet d’entreteniment variat i amb contingut educatiu. Es tracta, doncs, d’un aparador de propostes artístiques de reciclatge, principalment escèniques, que es complementen amb un ventall d’activitats paral·leles (cinema, xarrades, cuina orgànica, tallers i accions participatives). A més a més, cal destacar que anualment es convida a un artista escènic a desenvolupar i/o presentar un projecte d’intervenció de reciclatge, creat a propòsit del festival o adaptat a l’espai en qüestió.

La principal seu del festival és el Teatre del Raval de Gandia. Tot i que, sent un projecte de ciutat, s’estén més enllà del mateix edifici. A nivell temporal també s’escapa dels límits temporals i al llarg de l’any s’hi poden trobar píndoles de l’RRRR!, com ara les que desenvolupem en el marc del Dia Mundial del Reciclatge o les incloses al programa RRRReAcciona.

Així les coses, amb l’RRRR! celebrem i esperonem la creativitat com a eina de canvi social, amb un abordatge divertit per tal d’allargar la vida útil de les coses que fem servir: Reduïm, Reutilitzem, Recuperem i Reciclem. -RRRR!

Teatre del Raval

Sant Ramon, 8. Gandia
Obri en Google Maps
Aparcaments

VAL